Balık Yağı Yağ Yakımını Hızlandırıyor!

Araştırmacılar fareler üzerinde yaptıkları deneylerde balık yağının yağ metabolizmasını düzeltebildiğini kanıtladılar. Bu yeni araştırmaya göre, balık yağı yağ depolayan hücreleri yağ yakan hücrelere dönüştürüyor. Bu da orta yaşlarda kilo almayı azaltmakta yardımcı olabilir. Balık yağı sindirim sistemindeki reseptörleri, yani alıcıları aktive ediyor, sempatik sinir sistemini ateşliyor ve depo hücrelerinin yağı metabolize etmesini arttırıyor.

Kyoto Üniversitesi araştırmacıları bulgularını Scientific Reports dergisinde yayınladılar. Yağ hücreleri sadece yağ depolamazlar. Beyaz hücreler enerji gereksinimini karşılamak üzere yağ depolarken, kahverengi hücreler sabit bir vücut ısısı sağlamak üzere yağı metabolize ederler. Bebeklerde kahverengi hücreler baskındır, ancak erişkin yaşla birlikte sayıları giderek azalır.

Üçüncü bir yağ hücresi tipi olan bej hücreler ise farelerde ve insanlarda yeni bulunmuştur ve fonksiyonları daha çok kahverengi hücrelere benzer. Bej hücreler de orta yaşlarda sayıca azalır. Bu metabolize edici hücreler olmayınca, yağ yıllar içinde kullanılmaksızın depolanmaya devam eder.

Araştırmacılar bej hücrelerin bazı gıda türleri tüketilerek arttırılıp arttırılamayacağını araştırdılar. Bundan önceki çalışmalardan da, balık yağının özellikle yağ depolanmasını engelleyerek sağlığa çok faydalı olduğunu biliyorduk. Bu çalışmada ise, balık yağı tüketimi ile bej hücrelerde artış olup olmadığını incelendi.

Bir grup fare yağlı gıdalarla, diğer grup ise yağlı gıdalar ve balık yağıyla beslendi. Balık yağı alan grupta % 5-10 arasında daha az kilo alımı ve % 15-25 daha az yağ depolanması saptandı. Aynı zamanda, sempatik sistem aktive olduğunda beyaz yağ hücrelerinin bej hücrelere dönüştüğü gözlendi. Bugüne kadar Japon ve Akdeniz mutfağının uzun yaşam üzerindeki etkisi bilinmekle birlikte, nedeni bu kadar net ortaya konmamıştı.

Kaynak: Minji Kim, Tsuyoshi Goto, Rina Yu, Kunitoshi Uchida, Makoto Tominaga, Yuriko Kano, Nobuyuki Takahashi, Teruo Kawada. Fish oil intake induces UCP1 upregulation in brown and white adipose tissue via the sympathetic nervous system. Scientific Reports, 2015; 5: 18013 DOI: 10.1038/srep 18013